Τα πακέτο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ΚΔΑΠ: 

 • Είναι ετήσιο κι ανανεώνεται κάθε χρόνο
 • Περιλαμβάνει δραστηριότητες 4ωρης ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης (πλήρες) 
 • Είναι χωρισμένο για παιδιά σε δύο ηλικιακές ομάδες (5 – 8 και 9  12 ετών). 
 • Εξασφαλίζει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω του παιχνιδιού
 • Εμπεριέχει ενδιαφέρουσες για τα παιδιά δραστηριότητες καθώς ζητείται η ενεργή συμμετοχή τους 
 • Είναι καινοτόμο για την εποχή μας και καλύπτει τις ανάγκες για δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί ο 21ος αιώνας 
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον θεματικών δραστηριοτήτων
 • Προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις για παιδικά parties

Συγκεκριμένα, τα θεματικά αντικείμενα που περιλαμβάνει το πακέτο του PlaySTREAM είναι:

 1. Art n’ Fun
 2. Ο Λόγος στο Παιδί
 3. Τεχνικές Μελέτης 
 4. Θεματικά Εργαστήρια 

Και η λίστα συνεχώς ανανεώνεται! 

Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι: 

 • Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών 
 • Η καλλιέργεια της δημιουργικής τους σκέψης 
 • Η ανάπτυξη της δυνατότητας δομημένης έκφρασης των απόψεών τους
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας επιχειρηματολογίας 
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αναλύουν ένα πρόβλημα στα επιμέρους δομικά του στοιχεία 
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων επιλογής και εφαρμογής ρεαλιστικών λύσεων 
 • Η απόκτηση θεωρητικών και κυρίως εμπειρικών γνώσεων για σύγχρονα θέματα που προβληματίζουν τα παιδιά 
 • Η ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών των θετικών επιστημών 
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης 
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασία, λεκτική ή μη επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, σεβασμός διαφορετικότητας, ενσυναίσθηση κ.α.) 
 • Η σωματική ανάπτυξη των παιδιών 
 • Η καλλιέργεια αξιών (σεβασμός, αλληλεγγύη, δημοκρατία κ.α.) 
 • Η καλλιέργεια θετικής στάσης και χαράς