Με το πρόγραμμα του playSTREAM οι τέσσερις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι 

 1. Αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που ανανεώνεται και εμπεριέχει σύγχρονα, μοναδικά και καινοτόμα εκπαιδευτικά αντικείμενα  
 2. Συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη των εκπαιδευτών που υλοποιούν τα προγράμματα 
 3. Συνεχή παροχή προωθητικών υλικών και διαφημιστική υποστήριξη για την προβολή της ποιότητας και της καινοτομίας των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύριο στόχο την εγγραφή μαθητών 
 4. Οικονομοτεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία ή επέκταση σε ΚΔΑΠ σε νέους επενδυτές ή σε υπάρχοντες επιχειρηματίες εκπαιδευτηρίων. 

Τα επιμέρους στοιχεία των υπηρεσιών αυτών είναι: 

1. Αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

 • Ετήσια αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
 • Περιλαμβάνει δραστηριότητες 4ωρης ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης
 • Είναι χωρισμένο για παιδιά σε δύο ηλικιακές ομάδες (5 – 8 και 9 – 12 ετών).  
 • Εξασφαλίζει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω του παιχνιδιού 
 • Εμπεριέχει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τα παιδιά καθώς ζητά την ενεργή συμμετοχή τους 
 • Είναι καινοτόμα για την εποχή μας και καλύπτουν ανάγκες του 21ου αιώνα μας 
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δραστηριοτήτων 
 • Ολοκληρωμένες προτάσεις για παιδικά parties 

2. Συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη 

 • Αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτών 
 • Συγκεκριμένες πληροφορίες και οδηγίες στον εκπαιδευτή για την κάθε δραστηριότητα  
 • Διαδικτυακό σεμινάριο, ή και διάσωση εκπαίδευσης όπου είναι απαραίτητο 
 • Συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτών μέσα από μια πλατφόρμα επικοινωνίας και μέσω τηλεφώνου 

3. Συνεχής παροχή προωθητικών υλικών και διαφημιστική υποστήριξη 

 • Καθοδήγηση για παρουσία και δραστηριότητα του ΚΔΑΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για χρήση χορηγούμενων διαφημίσεων  
 • Παροχή εικόνων, κειμένων, flyers, brochures, posters και άλλου προωθητικού υλικού, προσαρμοσμένου στις εκάστοτε διαφημιστικές ανάγκες 
 • Συμβουλευτική και προτάσεις για προωθητικές ενέργειες και διαφημιστικά concepts 
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικής διαφήμισης 
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση πλαισίου ενεργειών για συγκέντρωση voucher 
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική σε ιδιοκτήτες, γραμματεία και γενικότερα στο προσωπικό του εκπαιδευτηρίου σας, επάνω στον τρόπο που επικοινωνείτε με τους υποψήφιους πελάτες 

4. Οικονομοτεχνική υποστήριξη για νέα ΚΔΑΠ 

 • Μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων  
 • Αρχιτεκτονική και διακοσμητική υποστήριξη 
 • Οικονομικές μελέτες 
 • Λίστες προμηθευτών 
 • Συνεχής υποστήριξη του μηχανικού σας από έμπειρο μηχανικό μας