ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ασυναγώνιστη ποικιλομορφία εκπαιδευτικών προγραμμάτων!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ασυναγώνιστη ποικιλομορφία εκπαιδευτικών προγραμμάτων!

Εμπεριέχει 12 θεματικές ενότητες

500+ ενδιαφέροντα & πρωτότυπα μαθήματα - δραστηριότητες

Είναι ετήσιο & ανανεώνεται κάθε χρόνο και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα θεματικά αντικείμενα

Είναι χωρισμένο για παιδιά και ενήλικες

Περιλαμβάνει πλήθος θεματικών εργαστηρίων

Περιλαμβάνει εορταστικά προγράμματα και πλήρες πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης

Περιλαμβάνει Project με δράσεις στην κοινότητα

Περιλαμβάνει προγράμματα υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων (προαιρετικά)

Είναι ετήσιο & ανανεώνεται κάθε χρόνο

Εμπεριέχει ενδιαφέρουσες & πρωτότυπες δραστηριότητες για τα παιδιά καθώς ζητείται
η ενεργή συμμετοχή τους

Εξασφαλίζει την απόκτηση
γνώσεων & δεξιοτήτων
μέσω του παιχνιδιού

Είναι χωρισμένο για παιδιά σε δύο ηλικιακές ομάδες 5 - 8 & 9 - 12 ετών

Περιλαμβάνει δραστηριότητες 4ωρης ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης

Είναι καινοτόμο για την εποχή μας & καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών ενώ καλλιεργεί δεξιότητες & ικανότητες που απαιτεί ο 21ος αιώνας

Στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας & δημιουργικής σκέψης
των παιδιών

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον θεματικών δραστηριοτήτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

  • H ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
  • Η αυτόνομη διαβίωση & η αυτοεξυπηρέτηση
  • Η υγεία - υγιεινή & καθαριότητα
  • Η άθληση
  • Η ψυχαγωγία
  • Ο εγγραμματισμός
  • Οι τέχνες & ο πολιτισμός
  • Η ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση & διαχείριση του ελεύθερου χρόνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα θεματικά αντικείμενα που περιλαμβάνει το πακέτο του playSTREAM είναι:

Η Θεματική Ενότητα  έκφρασης και εικαστικών περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων με περιεχόμενο ψυχοπαιδαγωγικό, καλλιτεχνικό, πολιτιστικό.

Ο βασικός σκοπός όλων των δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη της κιναίσθησης, μέσα από πολυαισθητηριακές δραστηριότητες καθώς και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της έκφρασης, της φαντασίας και της καλαισθησίας μέσα από δραστηριότητες αυτό-έκφρασης και καλλιτεχνικής ανακάλυψης, όπως επίσης και η γνωριμία και η εξοικείωση με τις εικαστικές τέχνες και τον πολιτισμό.