ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ασυναγώνιστη ποικιλομορφία εκπαιδευτικών προγραμμάτων!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ασυναγώνιστη ποικιλομορφία εκπαιδευτικών προγραμμάτων!

Είναι ετήσιο & ανανεώνεται κάθε χρόνο

Εμπεριέχει 22 θεματικά εργαστήρια με πάνω
από 1.000 ενδιαφέρουσες & πρωτότυπες δραστηριότητες

Περιλαμβάνει εορταστικά προγράμματα και πλήρες πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης

Είναι χωρισμένο για παιδιά δύο ηλικιακών ομάδων 5 - 8 & 9 - 12 ετών

Περιλαμβάνει δραστηριότητες 4ωρης ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης

Περιλαμβάνει εβδομαδιαία Project με δράσεις εξωστρέφειας

Καλύπτει την προετοιμασία μαθημάτων επόμενης μέρας και την εκμάθηση ξένων γλωσσών

Προστίθενται συνεχώς νέα θεματικά εργαστήρια

Είναι ετήσιο & ανανεώνεται κάθε χρόνο

Εμπεριέχει ενδιαφέρουσες & πρωτότυπες δραστηριότητες για τα παιδιά καθώς ζητείται
η ενεργή συμμετοχή τους

Εξασφαλίζει την απόκτηση
γνώσεων & δεξιοτήτων
μέσω του παιχνιδιού

Είναι χωρισμένο για παιδιά σε δύο ηλικιακές ομάδες 5 - 8 & 9 - 12 ετών

Περιλαμβάνει δραστηριότητες 4ωρης ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης

Είναι καινοτόμο για την εποχή μας & καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών ενώ καλλιεργεί δεξιότητες & ικανότητες που απαιτεί ο 21ος αιώνας

Στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας & δημιουργικής σκέψης
των παιδιών

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον θεματικών δραστηριοτήτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα θεματικά αντικείμενα που περιλαμβάνει το πακέτο του playSTREAM είναι:

Μέσα από την παιδαγωγική προσέγγιση STEM, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις θετικές επιστήμες, να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και να εξοικειωθούν με την μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, σε ένα παιγνιώδες, δημιουργικό, εκπαιδευτικό πλαίσιο, απόλυτα εναρμονισμένο με την ηλικία τους.

 • Αστρονομία
 • Μηχανική (Μικροί μηχανικοί)
 • Αρχιτεκτονική (Μικροί αρχιτέκτονες)
 • Οικιακή ρομποτική
 • Επιστημονικά πειράματα
 • Πειράματα στην κουζίνα

… και συνεχώς εμπλουτίζονται

 • Επιστημονικά πειράματα
 • Αστρονομία
 • Πληροφορική
 • Game Development
 • Αρχιτεκτονική
 • Οικιακή ρομποτική
 • Ψηφιακή δημιουργία
  (minecraft)
 • Μηχανική
 • Πειράματα στην κουζίνα
 • Δημιουργική Μαγειρική
 • Θεατρικό Παιχνίδι
 • Σύχρονη Τέχνη
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Μυθολογία
 • Δημιουργική Γραφή
 • Χορός και κίνηση
 • Δημιουργικό θέατρο
 • Δημιουργική κίνηση
  & παιχνίδι
 • Σωματική ευεξία
 • Επιστημονικά πειράματα
 • Αστρονομία
 • Πληροφορική
 • Game Development
 • Αρχιτεκτονική
 • Οικιακή ρομποτική
 • Ψηφιακή δημιουργία
  (minecraft)
 • Μηχανική
 • Πειράματα στην κουζίνα
 • Δημιουργική Μαγειρική
 • Θεατρικό Παιχνίδι
 • Σύχρονη Τέχνη
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Μυθολογία
 • Δημιουργική Γραφή
 • Χορός και κίνηση
 • Δημιουργικό θέατρο
 • Δημιουργική κίνηση & παιχνίδι
 • Σωματική ευεξία

… συνεχώς εμπλουτίζονται

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
PROJECTS

Δράσεις εξωστρέφειας με έμφαση:

 • Στην περιβαλλοντική αγωγή
 • Στον εθελοντισμό
 • Στην καλλιέργεια αξιών
 • Στις κοινωνικές δεξιότητες
 • Στη φιλαναγνωσία
 • Στην πρόληψη κακοποίησης
 • Στον πολιτισμό
 • Στις τέχνες
 • Στην κοινωνική ευαισθητοποίηση
 • Στην περιβαλλοντική αγωγή
 • Στον εθελοντισμό
 • Στην καλλιέργεια αξιών
 • Στις κοινωνικές δεξιότητες
 • Στη φιλαναγνωσία
 • Στην πρόληψη κακοποίησης
 • Στον πολιτισμό
 • Στις τέχνες
 • Στην κοινωνική ευαισθητοποίηση

Υλοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Οι δράσεις εξωστρέφειας ζητούν την ενεργό συμμετοχή των γονιών & της κοινότητας για την ενίσχυση της κοινωνικής δράσης, ανάπτυξης και προσφοράς προς την κοινότητα.

Οι δράσεις εξωστρέφειας ζητούν την ενεργό συμμετοχήτων γονιών & της κοινότητας για την ενίσχυση της κοινωνικής δράσης, ανάπτυξης και προσφοράς προς την κοινότητα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

playstream Programmata-girl
 • Πρόγραμμα προετοιμασίας μαθημάτων επόμενης μέρας.
 • Τεχνικές μελέτης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες για την αποτελεσματικότερη μάθηση.
 • Εξάσκηση στη χρήση των ξένων γλωσσών.
 • Πρόγραμμα προετοιμασίας μαθημάτων επόμενης μέρας.
 • Τεχνικές μελέτης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες για την αποτελεσματικότερη μάθηση.
 • Εξάσκηση στη χρήση των ξένων γλωσσών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 • Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών
 • Η καλλιέργεια της δημιουργικής τους σκέψης
 • Η ανάπτυξη της δυνατότητας δομημένης έκφρασης των απόψεών τους
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας επιχειρηματολογίας
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αναλύουν ένα πρόβλημα στα επιμέρους δομικά του στοιχεία
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων επιλογής και εφαρμογής ρεαλιστικών λύσεων
 • Η απόκτηση θεωρητικών και κυρίως εμπειρικών γνώσεων για σύγχρονα θέματα που προβληματίζουν τα παιδιά
 • Η ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών των θετικών επιστημών
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασία, λεκτική ή μη επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, σεβασμός διαφορετικότητας, ενσυναίσθηση κ.α.)
 • Η σωματική ανάπτυξη των παιδιών
 • Η καλλιέργεια αξιών (σεβασμός, αλληλεγγύη, δημοκρατία κ.α.)
 • Η καλλιέργεια θετικής στάσης και χαράς
 • Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών
 • Η καλλιέργεια της δημιουργικής τους σκέψης
 • Η ανάπτυξη της δυνατότητας δομημένης έκφρασης των απόψεών τους
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας επιχειρηματολογίας
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αναλύουν ένα πρόβλημα στα επιμέρους δομικά του στοιχεία
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων επιλογής και εφαρμογής ρεαλιστικών λύσεων
 • Η απόκτηση θεωρητικών και κυρίως εμπειρικών γνώσεων για σύγχρονα θέματα που προβληματίζουν τα παιδιά
 • Η ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών των θετικών επιστημών
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασία, λεκτική ή μη επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, σεβασμός διαφορετικότητας, ενσυναίσθηση κ.α.)
 • Η σωματική ανάπτυξη των παιδιών
 • Η καλλιέργεια αξιών (σεβασμός, αλληλεγγύη, δημοκρατία κ.α.)
 • Η καλλιέργεια θετικής στάσης και χαράς

ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

 με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα

 • Κριτική σκέψη & ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Αποτελεσματική Προφορική και Γραπτή επικοινωνία
 • Συνεργασία και ηγετικές ικανότητες
 • Πρόσβαση και ανάλυση πληροφορίας
 • Χρήση νέων τεχνολογιών
 • Δημιουργικότητα - Φαντασία
 • Ευελιξία - Προσαρμοστικότητα
 • Κριτική σκέψη & ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Αποτελεσματική Προφορική και Γραπτή επικοινωνία
 • Συνεργασία και ηγετικές ικανότητες
 • Πρόσβαση και ανάλυση πληροφορίας
 • Χρήση νέων τεχνολογιών
 • Δημιουργικότητα - Φαντασία
 • Ευελιξία - Προσαρμοστικότητα

Είναι ετήσιο & ανανεώνεται κάθε χρόνο

Εμπεριέχει ενδιαφέρουσες & πρωτότυπες δραστηριότητες για τα παιδιά καθώς ζητείται
η ενεργή συμμετοχή τους

Εξασφαλίζει την απόκτηση
γνώσεων & δεξιοτήτων
μέσω του παιχνιδιού

Είναι χωρισμένο για παιδιά σε δύο ηλικιακές ομάδες 5 - 8 & 9 - 12 ετών

Περιλαμβάνει δραστηριότητες 4ωρης ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης

Είναι καινοτόμο για την εποχή μας & καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών ενώ καλλιεργεί δεξιότητες & ικανότητες που απαιτεί ο 21ος αιώνας

Στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας & δημιουργικής σκέψης
των παιδιών

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον θεματικών δραστηριοτήτων